مدل:پاتریک

مدل:پاتریک

1400/2/16 328 0

مدل:پاتریک

جنس کجراه پارچه های ارزان قیمت بسته به الیاف پارچه می تواند کیفیت نهایی را به شکل قابل ملموس پایین بیاورد اما در میان این دسته از پارچه گه به پارچه های اقتصادی معروف هستند ، یک نوع پارچه به نام پارچه کجراه وجود دارد که در کنار کیفیت قیمت واقعا اقتصادی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر