مدل:روشاک

مدل:روشاک

1400/2/15 286 0

مدل:روشاک

جنس کجراه همانطور که از نامش پیداست این پارچه دارای خطوط کجی است که برروی پارچه مشخص شده است و به همین دلیل است که به این اسم نامگذاری شده است، پارچه کجراه بیشتر در صنعت لباس کار استفاده میشود

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر