مدل: ساشا

مدل: ساشا

1400/2/15 350 0

مدل: ساشا

جنس یک رو سوپرپنبه الیاف پنبه جرو الیاف گیاهی محسوب می شود. الیاف پنبه از گیاه پنبه به صورت گل پنبه از غوزه سربرآورده و آماده کشت می باشد. این الیاف به واسطه ی ساختار درونی خود جاذب شدید رطوبت هستند. از این جهت پارچه هایی از جنس پنبه جاذب رطوبت و بسیار تنفس پذیر هستند. از این رو برای دوخت لباس های فصول بهار و تابستان مورد استفاده قرار می گیرد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر