مدل:آرشام

مدل:آرشام

1400/2/15 393 0

مدل:آرشام

جنس کجراه زمانی که برای انجام کاری لباس مخصوصی به تن می کنید، یعنی برای آن کار جایگاه ویژه ای قائل هستید و این کار با دیگر کارهای روزمره تفاوت دارد. پوشیدن لباس کار به معنای ارزش نهادن به کاری است که در حال انجام آن هستید. اهمیت این مسئله در سازمان ها، شرکت ها و کارخانه ها بسیار بیشتر می شود.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر