مدل:راما

مدل:راما

روپوش کجراه پارچه های کجرا همان طور که از نامش پیداست طرح خاص و بافت کج به شکل زیر را دارد و خط های...