مدل:رابو

مدل:رابو

جلیقه کتان پارچه کتان دارای ایستایی و براقیتی که باعث شده که بسیاری از طراحان لباس مایل به استفاده از...

مدل:رامتین

مدل:رامتین

جلیقه کتان پارچه کتان در برابر حررات مقاوم است این حرارت به حدی است که اگر پارچه تا دمای ۱۲۰ درجه سانتی...

مدل:دیاکو

مدل:دیاکو

جلیقه کتان برخی از پارچه ها به مرور زمان مورد حمله ی حشراتی همچون بید قرار می گیرند و پس از مدتی پوسیده...