گالري تصاوير /

در اينجا تصاوير ما را مشاهده نماييد

مدل:رایان

مدل:رایان

تیشرت جودون پلی استرپنبه یکی از ویژگی های پلی استر پنبه مقاومت در برابر بسیاری از مواد شیمیایی، انبساط...

مدل:رادوین

مدل:رادوین

تیشرت جودون پلی استرپنبه یقه سه سانتی با توجه به رشد روزافزون الیاف مصنوعی در جوامع کنونی باید از خود...

مدل: رهام

مدل: رهام

جودون صددرصد پنبه قابلیت تنفس یکی ازمهترین ویژگی های پارچه یا الیاف طبیعی، امکان جا به جای رطوبت و...

مدل: ساشا

مدل: ساشا

جنس یک رو سوپرپنبه الیاف پنبه جرو الیاف گیاهی محسوب می شود. الیاف پنبه از گیاه پنبه به صورت گل پنبه...