مدل: داتیس

مدل: داتیس

بیلر کتان پارچه کتان به دلیل درصد بالای پنبه دارای تبادل حرارتی بسیار مناسب و دوام طولانی میباشد

مدل:آرمان

مدل:آرمان

بیلر کتان 70/30 طراحی لباس کار یکسره بسیار کاربردی و منعطف است. چرا که در قسمت های اصلی این لباس کار،...