مدل:لوکاس

مدل:لوکاس

آیا نخ همان پنبه است؟ خیر متاسفانه بسیاری از فروشندگان لباس از این کلمه برای مخفی کردن الیاف مصنوعی...